Regulamin

Regulamin Sali Zabaw

 1. Regulamin ten dotyczy sali zabaw Boogie-Woogie Strefa Zabawy znajdującej się przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 19 w Będzinie należącej do Boogie-Woogie Strefa Zabawy z siedzibą w Koszęcinie.

 2. Sala zabaw Boogie-Woogie przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0-12 lat o maksymalnym wzroście 1,50m. Dzieci powyżej 12 roku życia oraz dzieci wyższe niż 1,50m korzystają z dostępnych na Sali urządzeń na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

 3. Zabawa w Sali Zabaw odbywa się wg systemu czasowego określonego w cenniku. Opłata za pierwszą godzinę pobierana jest z góry.

 4. Rodzice/opiekunowie sami pilnują czasu zabawy, przekroczenie czasu zabawy opłaconego przy wejściu (pierwsza godzina zabawy) wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty przy wyjściu.

 5. Przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie z przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zgubieniu. Uczestnicy zabawy nie mogą mieć przy sobie żadnych przedmiotów ostrych i niebezpiecznych mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas zabawy.

 6. Wstęp do strefy zabaw dozwolony jest po zdjęciu obuwia. Zarówno dzieci jak i opiekunowie zobowiązani są do zabawy w skarpetkach rajstopach lub kapciach (również latem). Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu

 7. Okrycie wierzchnie oraz buty można zostawić w szatni. Za zgubienie kluczyka z szafki pobiera się odszkodowanie w wysokości – 5zł.

 8. Za rzeczy zgubione lub pozostawione Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie Sali Zabaw odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 10. Samodzielnie można pozostawić dziecko, które ukończyło 5 lat – na własną odpowiedzialność.

 11. Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne (w każdym wieku) muszą przebywać na terenie Sali Zabaw z pełnoletnim opiekunem.

 12. Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie  w Sali Zabaw, pracownicy dbają o jego bezpieczeństwo.

 13. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W Sali Zabaw można spożywać jedynie produkty zakupione w naszej kawiarence. Jemy i pijemy wyłącznie przy stolikach

 14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt. Obsługa zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób nie stosujących się do tegoż punktu.

 15. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Sali Zabaw rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.

 16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w którym zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie w formie pisemnej z opinią lekarza w naszej placówce.

 17. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.

 18. Właściciel  oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dorosłych i dzieci, którzy nie przestrzegają regulaminu.

 19. ZABRANIA SIĘ:

- wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej

- wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej wokół basenu z piłeczkami i trampoliny

- wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie

- wynoszenia kulek z basenów

- przebywania na obszarach wykluczonych z zabawy np. za konstrukcją zabawową lub za barem

- niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju

- wywoływania bójek oraz zachowania niekulturalnego

- popychania innych dzieci

- korzystania z urządzeń i wyposażenia Sali Zabaw w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem

- jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy – grodzi zadławieniem!